direct contact, bel

071 - 576 54 00

Wat is Astma / COPD?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Mensen met astma kunnen soms moeilijk ademhalen: ze zijn kortademig, ademen 'piepend' of moeten hoesten. Benauwdheid en andere klachten treden op in aanvallen en in periodes. Veel mensen met astma zijn allergisch, bijvoorbeeld voor huisstofmijt, huisdieren of pollen. De aanleg voor astma en allergieën is erfelijk.

COPD is een verzamelnaam voor chronische longaandoeningen, zoals longemfyseem en chronische bronchitis. COPD komt vaker voor bij mensen die roken of via hun werk met schadelijke stoffen in aanraking komen.

Het zorgprogramma Astma/COPD

  • Biedt training en begeleiding om uw conditie en zelfredzaamheid te vergroten
  • Vergroot uw inzicht in astma/COPD
  • Biedt u een steuntje in de rug bij de therapie
  • Helpt u zelf de regie te houden bij de behandeling
  • Helpt complicaties te voorkomen of uit te stellen.

Kosten
Het zorgprogramma Astma/COPD valt onder de basiszorg. Nadat de diagnose astma/COPD is gesteld, worden alle consulten van huisarts en praktijkverpleegkundige volledig vergoed.

Spirometrie
Een spirometrie kan in de huisartsenpraktijk uitgevoerd worden. De kosten vallen onder de basiszorg en worden vergoed. Wanneer een spirometrie via het huisartsenlaboratorium uitgevoerd wordt, wordt het eigen risico aangesproken.

Aan een aantal onderdelen zijn wel kosten verbonden:

  • Medicatie: eigen risico
  • Labbepalingen: eigen risico
Footer Logo

BRAHMSLAAN 12
2324 AM LEIDEN

071 - 576 54 00 (08.00 - 17.00)

voor SPOED toets -1-

nhg 90 65 zorgsaam